Wij hebben jouw gegevens in file omdat je lid bent van de ACBC of aangegeven hebt geïnteresseerd te zijn in de ACBC. Wij gebruiken je mailadres om jou periodiek te informeren over en om je uit te nodigen voor de bijeenkomsten van de ACBC.

De ACBC heeft de volgende gegevens van jou in file:

  • voor- en achternaam
  • bedrijfsnaam
  • mailadres

We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Ze worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Ze worden enkel voor het in dit privacy statement omschreven doel verwerkt. Ze worden bijgehouden in een bestand op een beveiligde computer voorzien van antivirus/antimalware programma’s.

Alle gegevens die de ACBC van jou verwerkt, mag je inzien en aanpassen. Als je geen informatie van ons wilt ontvangen, dan kan je dit stopzetten.
Je kan te allen tijde bovenstaande gegevens van jezelf inzien. Je kan ons verzoeken om je gegevens aan te passen. Wanneer je wilt dat we je gegevens verwijderen dan doen we dat uiteraard. We kunnen je dan helaas geen informatie meer sturen over de ACBC en/of je uit nodigen voor onze bijeenkomsten.
Wanneer je je uitschrijft als lid van de ACBC, worden je gegevens door ons vernietigd. Als je geen lid bent en niet langer informatie van ons wenst te ontvangen, vernietigen we je gegevens.

Voor informatie over bovenstaande kan je een mail sturen aan het bestuur via info@acbc.nl
Met dank aan De Haan Advocaten en Notarissen voor de hulp bij het opstellen van dit document.