Welkom bij de Air Cargo Business Club Schiphol

De Air Cargo Business Club (ACBC) is vlak na de laatste eeuwwisseling opgericht met als doel “het (doen) bevorderen van de onderlinge contacten tussen vertegenwoordigers van partijen die direct of zijdelings betrokken zijn bij de luchtvrachtindustrie op en om de luchthaven Schiphol”.

In 2004 is de ACBC door een notaris ingeschreven als een stichting met statuten en een officieel bestuur. De ACBC heeft momenteel meer dan 100 leden die ten minste 4x per jaar bij elkaar komen om in een gezellige atmosfeer, onder het genot van een hapje en een drankje, te netwerken en bij te praten.

St. Air Cargo Business Club – ACBC

Bestuur
Voorzitter: Eric de Wit
Secretaris: Patrick Schoenmaker
Penningmeester: Mark Robertson

KvK Amsterdam: 34205522

Rabobank: 34 58 58 751
BIC: RABONL2U / IBAN: NL67RABO0345858751

www.acbc.nl
E-mailadres: info@acbc.nl

.